Facilitati si resurse

Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” Ceptura este unitatea şcolară cu PJ (I-VIII) la nivelul localităţii (17 clase).

Are în subordine 4 structuri:

 • Şcoala Gimnazială Rotari (I-VIII) – 7 clase
 • GPN Ceptura – 3 grupe
 • GPN Şoimeşti – 1 grupă
 • GPN Rotari – 2 grupe

Este situată la aproximativ:

 • 35 km de municipiul Ploieşti
 • 12 km de oraşul Urlaţi
 • 12 km de oraşul Mizil

Poate fi localizată pe „Drumul vinului” în podgoria „Dealu Mare” Urlaţi.

 

RESURE UMANE:

 • Personal didactic: 38,87 n
 • Personal didactic auxiliar: 1,75 n
 • Personal nedidactic: 8,75 n

 

RESURE MATERIALE:

 • Săli de clasă: 30
 • Săli de grupă: 6
 • Laboratoare: 2
 • C.D.I. – aproximativ 10.000 volume de carte
 • Teren de sport (handbal) echipat cu instalaţie de iluminat nocturnă
 • Televiziune prin cablu
 • Internet
 • Unitatea PJ este dotată cu microbuz şcolar